VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben vrijwilliger

   

Terminale zorg

Sommige ernstig zieke mensen willen graag thuis sterven. Huisartsen en thuiszorg zijn hier volledig op ingesteld, maar het moet voor de partner/verzorger wel mogelijk en haalbaar blijven. Zij zijn vaak 24 uur per dag beschikbaar en dat kan wel eens te veel worden. Vrijwilligers kunnen dan een aantal uren uren per week tot een aantal uren per dag ondersteuning bieden.

Wat kan een vrijwilliger doen?
Het allerbelangrijkste wat een vrijwilliger kan doen is “er zijn”. Op de achtergrond aanwezig zijn, luisteren of samen praten zowel over dagelijkse dingen als over sterven en de dood. Maar ook helpen bij de verzorging zoals opfrissen of helpen met eten en drinken.

De vrijwilliger
De vrijwilliger doet dit werk vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Voordat de vrijwilliger aan de slag gaat krijgt hij of zij een gerichte training, waarin begeleiding, maar ook praktische taken aan bod komen. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.  

Vrijwilliger worden?
Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u graag mensen die terminaal ziek zijn tijdens de laatste fase van hun leven begeleiden en ondersteunen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek waarin we meer kunnen vertellen over de inhoud van dit vrijwilligerswerk.

Een vrijwilliger aanvragen?
Ondersteuning van een vrijwilliger kunt u zelf aanvragen, maar ook de partner, familie, vrienden of een arts kan dit doen. Na de aanmelding volgt er een gesprek met de coördinator. Tijdens dit gesprek worden uw vraag en wensen besproken. Is er een geschikte vrijwilliger beschikbaar, dan zal de coördinator het contact tussen u tot stand brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hiernaast vermelde consulenten.

Uw consulent

Marie-José Jongstra:
T 036 534 14 04
E mj.jongstra@vmca.nl

Uw consulent

Marieke Kollen:
T 036 534 14 04
E m.kollen@vmca.nl

Uw consulent

Yvette Boerman:
T 036 - 534 14 04
E y.boerman@vmca.nl
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag