VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben vrijwilliger

   

Maatwerk

Maat-werk versterkt de zelfredzaamheid van personen met een kwetsbaarheid en wil sociaal isolement voorkomen, door maatschappelijke participatie te stimuleren en het sociaal netwerk te vergroten. Uitgangspunt hierbij is het benutten van de eigen kracht (talent) van mensen en dit inzetten voor de maatschappij en de buurt.

Maat-werk komt tot stand door samenwerking van organisaties: De Schoor, Humanitas, MEE, Triade en de VMCA. Hierdoor is alle kennis en ervaring op het gebied van beperkingen en participatie aan elkaar gekoppeld. Maatwerk is een samenvoeging van de projecten 'Talent in de Buurt' en 'Be my Friend', en wil hiermee de herkenbaarheid en toegankelijkheid vergroten.

Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag