VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben vrijwilliger

   

Coach brugklasser

Coach4you
De overgang van basisschool naar middelbare school is niet voor alle kinderen even makkelijk. Sommigen kunnen hier goed extra ondersteuning bij gebruiken. Vrijwillige coaches van Coach4you helpen leerlingen om de overstap van basisschool naar voorgezet onderwijs op een goede manier te maken. 

Een coach van Coach4you ondersteunt niet alleen de scholier, maar begeleidt ook de ouders, zodat zij aan het eind van het traject de begeleiding kunnen overnemen. De coach is doorgaans een hoog opgeleide vrijwilliger. 

Hoe werkt het?
De selectie van leerlingen vindt plaats door de leerkracht van de basisschool. Deze kan een leerling aanmelden bij het Coach4you project. Daarop volgt een selectiegesprek met leerkracht, leerling, ouders en coördinator van Coach4you. Als besloten wordt dat de leerling begeleiding krijgt vanuit Coach4you, wordt een contract getekend door leerling, ouders en coach.
De coach ondersteunt de leerling en diens ouders bij de overgang van groep acht naar het eerste jaar van het voortgezet onderwijs tot maximaal de kerstvakantie van het tweede jaar van het voorgezet onderwijs (ongeveer anderhalf jaar). De coach komt een maal per week bij de leerling thuis en zal hem begeleiden bij het plannen van huiswerk en het vinden van de juiste manier van leren. Ook kan de leerling zaken die op school spelen met de coach bespreken. 

Begeleiding ouders
De coach helpt ook de ouders hun weg te vinden in het nieuwe schoolsysteem, zodat zij op termijn hun kind zelf kunnen begeleiden en stimuleren. Zij kunnen samen ouderavonden bezoeken en overleg voeren met de mentor. 

De coach
Enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijk voor een coach. Coaches worden goed begeleid door een Coördinator en krijgen trainingen aangeboden om hun vaardigheden te verbeteren. 

Lijkt het u ook leuk om een scholier te coachen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag