VMCA voor elkaar in Almere
     
     

VOG voor vrijwilligers, wat is de huidige stand van zaken in Almere?

In november 2017 heeft de VMCA in opdracht van de gemeente Almere een onderzoek gedaan onder organisaties in Almere die werken met vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare burgers, voor jeugd en binnen zorg en welzijn over het gebruik van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Veel organisaties moeten zelf de kosten voor de VOG dragen. Slechts een kwart kan gebruik maken van de huidige regeling gratis VOG. Dit blijkt een grote kostenpost hetgeen ertoe leidt dat er minder VOG’s worden aangevraagd dan wenselijk is. Uit het onderzoek zijn de volgende cijfers naar voren gekomen: gemiddeld vraagt ruim een derde (36%) van de organisaties een VOG aan voor alle vrijwilligers en een derde (33%) voor een deel van de vrijwilligers. 67% van de organisaties betaalt de kosten van de aanvraag zelf. 78% van de organisaties geeft aan beleid te hebben omtrent grensoverschrijdend gedrag.