VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ondersteuning aan (ex) gedetineerden en/of het gezin

Functie omschrijving:

Voor degene die in detentie zit of heeft gezeten maar ook voor de partner, kind(eren)of de tijdelijke verzorgers van de kinderen biedt Humanitas ondersteuning in de vorm van drie projecten: Gedetineerdenbezoek, Detentiemaatje en Gezin in Balans . Voor deze projecten zoeken wij vrijwilligers.

 

Gedetineerdenbezoek:

  • Individueel bezoek aan gedetineerden in de gevangenis of TBS kliniek
  • De vrijwilligers van Humanitas Almere zijn ook aanwezig bij groepsgesprekken en bezinningsbijeenkomsten van de humanistisch geestelijk verzorgers.

Detentiemaatje:

  • Een detentiemaatje helpt mensen om na detentie hun leven weer op te pakken.

Gezin in Balans:

  • Gezinsmaatje biedt tijdens en na detentie ondersteuning aan het gezin.
  • Ook biedt een gezinsmaatje ondersteuning aan ouders waarvan een kind in detentie zit.

Als vrijwilliger kun je in een van de projecten aan het werk. In overleg kun je ook in de verschillende projecten aan de slag. Om te kunnen werken in een van de projecten is een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Deze wordt door Humanitas aangevraagd en vergoed.Vaardigheden:
Onbevooroordeeld zijn, stevig in je schoenen staan, begeleider door op je handen te zitten en goed kunnen luisteren.
Organisatie: Humanitas
Website: www.humanitasalmere.nl
Uren per week: 2 uur per week
Verzekering: Ja
Onkostenvergoeding: Ja
Contactpersoon: Sjarenka Bognar
E-mailadres: s.bognar@humanitas.nl
Telefoonnummer: 06 351 17 664