VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Stage bij de VMCA

Ben jij de stagiair(e) HBO- Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek die wij zoeken?

De VMCA heeft diverse mogelijkheden waarbinnen jij je kwaliteiten kunt ontwikkelen. Door het verrichten van vrijwilligerswerk kun jij je studie alvast in de praktijk brengen, ervaring opdoen in het werken met mensen en onderzoeken wat je wel of niet leuk vindt.  Je zal voornamelijk als maatje optreden, een sociaal contact bieden, waarbinnen de cliënt op sociaal-emotioneel niveau wordt ondersteund. Wat te doen wordt in overleg bepaald. Projecten waarbinnen stagiaires actief kunnen zijn:

 • Jonge Mantelzorgers: het project Jonge Mantelzorgers zoekt 3e jaars HBO Social Work. Ondernemend en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken zijn belangrijke eigenschappen. 
 • Jonge Mantelzorgers: het project Jonge Mantelzorgers zoekt stagiaire MBO Sociale studies niveau 3/4. Je bent een maatje voor een jonge zorger (4-14 jaar), waarmee je regelmatig afspreekt om iets leuks te doen en een luisterend oor te bieden.

 • Super COOL : maatje voor iemand met een verstandelijke beperking, die je ook begeleid tijdens de schaats en skeelerlessen (zelf kunnen schaatsen/skeeleren is geen voorwaarde).
 • Matching Talents: 3e jaars stagiaire Toegespaste Psychologie. Jongeren coach. 

 


Jonge Mantelzorgers - Stagiair 3e jaars HBO Social Work  

Wat houdt het project in?
Jonge zorgers zijn kinderen van 4 tot ongeveer 24 jaar die opgroeien in gezinnen waar een zorgsituatie een rol speelt. Dit betekent dat vader, moeder, broertje of zusje ziek is of extra zorg nodig heeft. Dit is erg breed en gaat van opgroeien met een zus met autisme, een vader met een alcoholverslaving, een broer met een depressie, tot een moeder die terminaal is. Deze kinderen hebben vaak (zorg)taken in huis, maken zich veel zorgen en komen vaak zelf zorg tekort. Wij ondersteunen deze kinderen zodat ze zo normaal mogelijk op kunnen groeien. Dit doen we door hen activiteiten te bieden, inhoudelijke workshops/trainingen en vrijwillige maatjes. We denken mee over de belasting en belastbaarheid en komen op voor de belangen van jozzers!

Onze grootste doel: zorgen dat de kinderen en jongeren gewoon kind/jongeren kunnen zijn.

Als stagiair kun je zelf grotendeels bepalen weke invulling je stage krijgt:

 • Meekijken bij en later zelfstandig gesprekken voeren bij mensen thuis en telefonisch
 • Assisteren en begeleiden en  later het coördineren van activiteiten
 • Initiëren en uitvoeren van activiteiten gericht op het  bereiken van nieuwe jonge mantelzorgers
 • Initiëren en uitvoeren van activiteiten gericht op het versterken van de draagkracht van jonge mantelzorgers
 • Onderhouden van contacten met ouders, hulpverleningsinstanties en school en waar nodig verwijzen of aanspraak doen op regelingen
 • Registreren van relevante gegevens
 • Opzetten en ontwikkelen van inhoud en materialen voor een Themagroep
 • Begeleiden van een jonge mantelzorger
 • Begeleiden van de vrijwillige maatjes

Wij bieden
Een leerzame stageplaats waarbij je in Almere de kans krijgt om met kinderen en jongeren te werken die in een lastige situatie opgroeien.
Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid en werkt samen in een team beroepskrachten en vrijwilligers voor en met de jonge zorgers. Door de diversiteit aan taken kunnen we je een leuke en leerzame stage aanbieden die aansluit bij de competenties van het beroepsprofiel social worker.

Wij vragen
Het is belangrijk dat je ondernemend bent en zelfstandig maar ook in teamverband kunt werken.Verder moet je met kinderen en jongeren willen werken. En flexibel genoeg zijn om met deze hele diverse en brede doelgroep een band op te bouwen.

Flexibiliteit is ook gewenst bij je inzet, het kan voorkomen dat er van je verwacht wordt ‘s avonds of in het weekend te werken omdat er dan activiteiten gepland zijn. Natuurlijk ben je dan een ander moment vrij.

Je krijgt begeleiding van 2 beroepskrachten die hun werk met passie doen en de doelgroep goed kennen. En het vooral ook leuk vinden om een steentje bij te dragen aan jouw ontwikkeling.

Voor wie?
3e jaars studenten Social Work (SPH, Pedagogiek, MWD)

Startdatum in overleg, in principe aanvang studiejaar 2017/2018 of per februari 2018

Duur
Conform eisen opleiding (aantal stage-uren verspreid over periode 1 tm 4)

Solliciteren?
Stuur je CV met korte motivatie naar I.vanbeusekom@vmca.nl of A.verheugd@vmca.nl. Binnen een week krijg je een reactie.


Jonge Mantelzorgers - Stagiair MBO Sociale studies niveau 3/4  

Wil jij graag regelmatig met een jonge zorger (4-14jaar) afspreken om iets leuks te gaan doen? Wordt dan maatje!

Jonge mantelzorgers hebben een familielid dat door ziekte, beperking, verslaving of een psychische aandoening extra zorg nodig heeft. Een jonge mantelzorger  maakt zich vaak zorgen over de thuissituatie, moet vaak ‘meezorgen’ en krijgt zelf minder zorg en aandacht.


Wat houdt je stage in?

Je zorgt ervoor dat jouw jonge zorger er even tussen uit is en ergens anders aan kan denken. Iets wat voor jou heel gewoon kan zijn; naar de bibliotheek, winkelen, naar het park of een terrasje; is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Samen onderneem je leuke dingen, ook biedt je een luisterend oor en een plek aan de jonge zorger om zich vrij te kunnen uiten. Bij een maatje kan een Jozzer zijn of haar zorgen even opzij zetten. Het maatje geeft een dosis extra aandacht!

Heb je al meer ervaring in de zorg dan krijg je een gezin met meer uitdaging. De situatie is pittiger, er zijn meer hulpverleners betrokken of je kunt met het kind meer inhoudelijk aan de diepte in en werken aan doelen. 


Wij bieden
Een leerzame stageplaats waarbij je in Almere de kans krijgt om met kinderen en jongeren te werken die in een lastige situatie opgroeien. Wanneer je begint als maatje krijg je een basistraining en in de loop van het jaar zijn er themabijeenkomsten. Naast dat je contact hebt met de jongezorger  verwachten we ook dat je een (aantal) keer komt helpen bij de groepsactiviteiten die er voor de jonge zorgers worden georganiseerd. Zo zie je ook het verschil in individuele hupverlening en groepsaanbod.

Wij vragen
Om maatje van een jonge zorger te worden vragen we een aantal dingen van je:

 • Je bent minimaal 18 jaar
 • Je hebt affiniteit met kinderen
 • Je wilt minimaal gedurende een half jaar iemand begeleiden
 • Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgeven
 • Deelname aan bijeenkomsten
 • Enkele keren begeleiden bij groepsactiviteiten.

Je krijgt begeleiding van 2 beroepskrachten die hun werk met passie doen en de doelgroep goed kennen. En het vooral ook leuk vinden om aan jouw ontwikkeling een steentje bij te dragen.


Voor wie?
MBO studenten niveau 3/4 Sociale studies; zoals begeleider speciale doelgroepen, maatschappelijke zorg  of gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Startdatum in overleg


Solliciteren?
Stuur je CV met korte motivatie naar I.vanbeusekom@vmca.nl of A.verheugd@vmca.nl. Binnen een week krijg je een reactie.

Super COOL!

Zoek je een sportieve stage waarbij je (sport) maatje wordt van een deelnemer met een verstandelijke beperking?

Super COOL is een sportproject op donderdagavond van de drie coalitiepartners: VMCA, Triade en ASV.
Daarnaast zijn er verschillende sportverenigingen, het Aventurijn en Vitree betrokken. Je kunt dus, als stagiair(e) bij de VMCA, een kijkje in de keuken van verschillende organisaties nemen. Een unieke kans om in één stage verschillende organisaties te leren kennen.

Ben je sportief aangelegd of heb je affiniteit met sport? En wil je deelnemers met een beperking op een andere manier leren kennen? Wil je bij een gezellige actieve groep enthousiaste vrijwilligers horen? Dan is dit echt een stageplek voor jou.

Het is belangrijk dat je in elk geval op DONDERDAGAVOND 18.30 – 20.30 uur beschikbaar bent. Dat is de vaste sport avond. Tevens spreek je met je maatje op een dag/avond dat het jullie beiden uit komt af en toe af. Daarnaast zijn er af en toe activiteiten op andere dagen.


Voor wie?

 • 1e jaars studenten van een sociale studie, minimaal 4 uur per week.


Taken:

 • Contact met deelnemers van verschillende leeftijden met een verstandelijke beperking.
 • Deze deelnemer begeleiden tijdens een door ons georganiseerde sport activiteit op donderdagavond.
 • In overleg met Triade mogelijk het netwerk van de deelnemer uitbreiden als de deelnemer dit wenst.
 • Mee doen aan gezamenlijke evenementen met vrijwilligers, stagiaires en deelnemers.
 • Bij een ‘klik’ kun je aan een vaste deelnemer gekoppeld worden maar dit moet ‘natuurlijk’ ontstaan.


Wat zoeken we:

Meerdere betrokken, betrouwbare en flexibele stagiaires.

Wat bieden we:

 • Persoonlijke begeleiding
 • Een afwisselende uitdagende stageplek
 • Leuke nieuwe contacten
 • Trainingen en themabijeenkomsten voor stagiaires en vrijwilligers van verschillende organisaties.


Interesse en vragen?

Tineke Post, t.post@vmca.nl

Solliciteren?
Stuur je CV met korte motivatie naar bovenstaand email adres 

Meer informatie:
www.supercoolalmere.nl en www.facebook.com/supercoolalmere 
Matching Talents

Matching Talents is een project waarin jongeren tussen de 13 en 27 jaar een steuntje in de rug krijgen. 

Dit doen wij door hen te koppelen aan een vrijwillige coach. Wij creëren daarmee een wereld waarin jongeren en ‘geslaagden’ elkaar ontmoeten om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van (school) uitval en de problemen die daaruit voortvloeien.

Het gaat hierin meestal om de jongeren die niet weten wat ze kunnen (sterke kanten), willen (ambitie en drive) en hoe ze dit aan moeten pakken (netwerk, planning, ontwikkeling etc.). In alle gevallen geldt: jongeren met niet al te grote problemen. Het project geeft de jongeren de kans om in zichzelf te investeren met ondersteuning van een persoonlijke coach. Het project is gestart in september 2008 en heeft nog alle mogelijkheden tot groei. Matching Talents werkt met de oplossingsgerichte methode.

Sinds dit jaar bied Matching Talents naast de individuele coaching ook groepstrainingen aan.

Dit zijn drie verschillende training met de onderwerpen; lekker in je vel, blik op je toekomst en goed in je taak. Ontwikkeld door de vrijwillige coaches van Matching Talents.

Wij zoeken: 

 • 3e jaars stagiaire Toegepaste Psychologie (32 uur per week)

Wat verwachten wij van jou als stagiaire?
Wij zoeken een stagiaire die graag werkt met jongeren in de leeftijd 13 tot 27 jaar. Die inspirerend is, zelfstandig, mogelijkheden ziet en initiatief daarin neemt.

Een stagiaire die betrokken is op het project maar ook op de doelgroep en maatschappij. 

Daarnaast ben je flexibel (bijeenkomsten kunnen ook in de avonden / weekenden gepland worden) en vind je het leuk om trainingen te helpen organiseren en geven.

Taken / mogelijkheden

 • Contacten leggen en onderhouden met de jongeren
 • Eventueel zelf een jongere coachen
 • Het geven van voorlichtingen
 • Het helpen ontwikkelen van materialen
 • Intake gesprekken met jongeren hebben
 • Samenwerken met meerdere disciplines. (jongeren / ouders / coördinatoren / scholen enz.)

Stage begeleiding is binnen Matching Talents (VMCA) als volgt geregeld
De begeleiding gebeurt door de project coördinator. Zij zal aanwezig zijn en altijd open staan en bereikbaar zijn voor vragen en/of overleg. Daarnaast zal er minstens 1 x per 2 weken een overleg plaats vinden betreffende de voortgang en invulling van de stage. Welke leerpunten liggen er, waar loop je tegen aan enz.

Kijk voor meer informatie ook bij Matching Talents

Solliciteren?
Enthousiast geworden?
Mail snel jouw motivatie en je cv naar Rian van Barneveld (r.vanbarneveld@vmca.nl) of bel  06 81453067.

Meer informatie

Vrijwillige inzet en verdringing van betaalde arbeid
Vrijwillige inzet is van belang voor de inwoners van de stad en voor de samenleving als geheel. Ook... Lees meer…
Regels voor Asielzoekers en vrijwilligerswerk
Als je als asielzoeker vrijwilligerswerk wilt gaan doen, gelden er bepaalde regels en... Lees meer…
Vrijwilligersregelingen
Hier vindt u informatie over onkosten- en reiskostenvergoedingen, verzekeringen, vrijwilligerswerk... Lees meer…
Informatie voor vrijwilligers
Persoonlijke begeleiding Wilt u graag vrijwilligerswerk doen, maar weet u nog niet wat bij u... Lees meer…