VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Opening Expertisecentrum Vrijwillige Inzet 20 februari 2018

Op 20 februari wordt het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet van de VMCA op een interactieve en feestelijke manier geopend. Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet komt voort uit het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de VMCA.

Met een gerichte inzet van ervaring en expertise zal het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet zich nog meer gaan richten op het versterken van het vrijwilligerswerk. Dit onder meer door het overdragen van expertise, het bevorderen van vrijwilligerswerk door specifieke groepen en het stimuleren van verbinding en ontmoeting tussen organisaties en bewonersinitiatieven.

Vrijwilligerswerk, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken veranderen voortdurend. De vragen die aan het Expertisecentrum worden gesteld veranderen daarmee ook voortdurend. Om aan al deze vragen, de veranderende maatschappij, de aanspraak die op vrijwilligers wordt gemaakt en speciale groepen vrijwilligers te kunnen voldoen, wordt het Steunpunt omgevormd tot Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Dit gaan wij feestelijk vieren met een interactieve bijeenkomst op
20 februari van 14.00 – 17.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis Almere.

Tijdens de middag zal het vrijwilligerswerk vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Lucas Meijs, Hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit zal een lezing geven over toekomstige trends en ontwikkelingen en er zal een paneldiscussie plaatsvinden met wethouder René Peeters, Jolien Hoek (directeur VMCA), Klaas Jongejan (Adviesraad Sociaal Domein), Lucas Meijs en Caroline Sjoerds (de Schoor). Voorzitter van de middag is Elisabeth van den Hoogen.