VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Financiele middelen

Door dreigende bezuinigingen op subsidies wordt het voor organisaties steeds belangrijker te kijken naar alternatieve vormen voor verwerven van (financiële) middelen.
 

Subsidies
Fondsen
Sponsoring
Donaties


Subsidies

Subsidies worden verstrekt door landelijke, provinciale en lokale overheid en door particuliere fondsen.
Naast structurele subsidies zijn er startsubsidies of eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projectfinanciering of een investering.
U kunt de richtlijnen voor het aanvragen van subsidie opvragen bij de afdeling welzijn van de gemeente of bij het provinciale steunpunt Welzijn.
Door dreigende bezuinigingen op (structureel) toegekende subsidies wordt het voor organisaties steeds belangrijker ook te kijken naar andere vormen van het verwerven van (financiële) middelen. Op de site van het ministerie vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidies.

Fondsen
In Nederland bestaan talloze fondsen. Door de bomen zie je vaak het bos niet meer. Elk fonds heeft een bepaalde doelgroep of doelstelling. Meestal is er een bestuur dat eenmaal per zoveel tijd bijeenkomt om beslissingen te nemen over de aanvragen. Daarnaast zijn er ook hele grote fondsen (zoals het VSB of het Julianafonds) die een groot professioneel apparaat hebben.

Zoek niet lukraak naar een fonds, maar probeer eerst op papier te zetten waar je geld voor nodig hebt en wat het type is van een dergelijke activiteit: stel een projectplan op met een reële begroting. Vervolgens kun je zoeken naar een aantal hulpmiddelen om een selectie te maken van fondsen. Kijk op de site van vrijwilligerswerk.nl voor meer informatie over fondsenwerving of op www.vrijwilligersacademie-almere.nl voor trainingen over fondsenwerving.

Sponsoring
Sponsoring is een vorm van ruil tussen bedrijven en vrijwilligersinitiatieven (met geld, goederen, diensten of personele inzet en deskundigheid) in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid. 

Organisaties staren zich vaak blind op subsidie van de overheid. Dit is vaak erg bureaucratisch en het duurt heel erg lang voordat je geld binnen kunt halen. Ook fondsenwerving is heel erg tijdrovend. Je kunt ook proberen om bedrijven over te halen om jouw activiteit te sponsoren.
In de samenleving bestaat bij het bedrijfsleven een groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bedrijven willen graag hun goede kant laten zien door maatschappelijke projecten te steunen. Zij willen iets terug doen voor de maatschappij. Het is dus belangrijk om na te gaan welke bedrijven zich hiermee bezig houden. Daarnaast hebben vele bedrijven een sponsorbudget. Hiervoor geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ook hier is het weer van belang om goed te netwerken.

Een andere tip is om hoog in de organisatie te beginnen. Wanneer je eenmaal de directeur te pakken hebt gekregen, heb je veel kans dat je sponsorverzoek kans van slagen heeft. Het is beter om eerst iemand te leren kennen, voordat je in het wilde weg een brief stuurt. De brief eindigt alleen maar in een grote stapel.
Wanneer je nog geen netwerk hebt, is het belangrijk om je ideeën goed op papier te zetten. Vrijwel elke financiering begint met een goed Plan van Aanpak. Kijk ook op de sites van grote bedrijven naar mogelijkheden voor sponsoring.
Wanneer je eenmaal een kans krijgt om je voorstel te verdedigen, zorg dan dat je goed kunt aangeven wat je voor het bedrijf kunt betekenen. Waarom zou het bedrijf met jouw organisatie in zee moeten gaan? Ook willen bedrijven vaak weten wat je precies van ze vraagt.
Soms is het ook mogelijk om geen geld te vragen, maar sponsoring in natura. Dit kan bijvoorbeeld ruimte voor een activiteit zijn, maar ook het verzorgen van catering tijdens een bijeenkomst.

Donaties
Een donatie is een gift van een particulier of een bedrijf, waar geen tegenprestatie tegenover staat. De gift kan zowel uit geld als uit goederen bestaan.

Een bekende vorm van donatie is de collecte. Ook kennen verenigingen en stichtingen de 'vrienden'-vorm, 'Vrienden van het ...museum', die jaarlijks een donatie geven en daar bijvoorbeeld gratis entree voor terugkrijgen. Donateurs zijn vaak erg betrokken bij de organisatie. Veel mensen steunen het goede doel door geld of goederen te storten. Maak hiervan gebruik door sympathie te wekken voor je organisatie en door het vertrouwen van mensen te winnen. Vertel zo helder mogelijk wat je doet. Kies je doelgroep en bewerk die zo gericht mogelijk. Je kunt ook iets terugdoen om de donateurs meer betrokken te laten voelen bij je organisatie: bijvoorbeeld een aardig bedankbriefje schrijven naar mensen als ze gestort hebben of het uitgeven van een nieuwsbrief.

Meer informatie

Asielzoekers en vrijwilligerswerk
Als je als asielzoeker vrijwilligerswerk wilt doen, gelden er bepaalde regels en voorwaarden.  Lees meer…
AVG bestendig in 7 stappen
Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig? Een 7-stappenplanOp 25 mei 2018 is de Algemene... Lees meer…
Vrijwillige inzet en verdringing van betaalde arbeid
Vrijwillige inzet is van belang voor de inwoners van de stad en voor de samenleving als geheel. Ook... Lees meer…
UWV en Vrijwilligerswerk
10 Tips voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers met een ww-uitkering.  Lees meer…
Interessante documenten
Hier vindt u een aantal documenten die u als richlijn kunt gebruiken bij functioneringsgesprekken... Lees meer…
Vrijwilligersregelingen
Hier vindt u informatie over onkosten- en reiskostenvergoeding, verzekeringen, vrijwilligerswerk en... Lees meer…
Vrijwilligersbeleid
Een goed vrijwilligersbeleid is één van de belangrijkste instrumenten voor het werven... Lees meer…
Informatie voor organisaties
De VMCA kan u ondersteunen in uw vrijwilligersbeleid. Wanneer u informatie en advies zoekt over de... Lees meer…
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag
Vrijwilligerswerk Direct zoeken naar vrijwilligerswerk.