VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Eindevaluatie mantelzorgondersteuning van de gemeente

Veel Almeerders zorgen voor iemand in hun omgeving. Voor hun eigen gezin, bijvoorbeeld, of voor de zieke buurvrouw. Soms is er meer nodig dan gebruikelijk en zorg je lang en
intensief voor iemand die dat nodig heeft. Dan spreken we van mantelzorg.

Mantelzorgers kunnen soms zelf ook ondersteuning gebruiken. Dat helpt om hun zorgtaken te combineren met alle andere facetten van het leven. Daarom voerde de gemeente Almere
de afgelopen twee jaar met verschillende partijen de uitvoeringsagenda mantelzorg uit. Dat gebeurde aan de hand van vier actielijnen: vinden, versterken, verlichten en verbinden. Nu de
looptijd van de uitvoeringsagenda voorbij is, maken we de balans op: wat hebben we bereikt? En wat vraagt extra aandacht in de komende jaren? Naast de resultaten die we hieronder
uitlichten, is er de afgelopen periode veel meer gebeurd op het gebied van mantelzorgondersteuning. Dit was onderdeel van de reguliere afspraken tussen de gemeente en de betrokken
organisaties.
Lees hier het hele bericht.